NL - In samenwerking met het Getty Research Institute heeft het Van Abbemuseum een Nederlandstalige website over het leven en werk van El Lissitzky ontwikkeld. Deze informatie is bij uitstek geschikt voor leerlingen CKV2 tweede fase als voorbereiding op een bezoek aan deze tentoonstelling, of als evaluatie ervan.

E - The Getty Research Institute has produced an excellent website presenting the life and work of the artist El Lissitzky. Together with the Getty Research Institute, the Van Abbemuseum has made a Dutch translation of the website.